Presentasjon av MIND WAVEKlikk på bildet for å starte gif animasjonen

Analyse:

Planstrukturen på Papirbredden har ganger og gater som peker mot elva (både inne og ute).
Når de to nye broene kommer danner dette engangvei, som innrammer elva foran Union og Papirbredden.
Parkområdet på motsatt side av Pairbredden og
Union danner en sene som er synlig fra alle vinduer
på Union og Pairbredden som vender ut mot elva.

Målsettinger:
1:

Vi ønsker å lage et kunstverk som binder sammen Papirbredden og Unionsene.
2:
Et kunstverk som kan oppleves/sees fra mange steder på og rundt Union og Pairbredden.
3:
Et kunstverk som bærer, sender og reflekter aktiviteten på Papirbredden og Union.


Konsekvens:

Hvis man skal lage et kunstverk som skal kunne oppleves fra alle vinduene som vender ut mot Drammenselva
på Union og Papirbredden, må kunstverket ligge på den andre siden av elva.
Dette vil gjøre det mulig å stå i 5 etg. på Papirbredden og ha glede av kunstverket, noe som ikke vil
være mulig hvis kunstverket kun ligger på kaikanten på Papirbredden.

Konsept: Light wave / Mind wave

En lysbølge pulserer sakte mellom byggene, elva og parken og tilbake igjen, rundt et imaginært punkt

midt i elva. Bevegelsen vil være synlig fra hele området som blir innrammet av de to broene.
Lysbevegelsen vil binde sammen alle byggene, elva, broene og parken på andre siden av elva.

Lysbærer
Som lysbærer har vi kommet frem til en figur som har hentet formen fra statistiske figurer og beholdere,
lik en flaske. Figurene sender og bærer aktiviteten på stedet.
Det pulserende lyset i figurene gir dem liv.

Borchert and Larsen