Pressemelding 9.februar 2007

Kunstnerisk utsmykking
ved elvebredden i Drammen

For å synliggjøre den fruktbare koplingen mellom kunnskap og kultur som Papirbredden, Drammen kunnskapspark og Union Scene skal representere går Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune, Entra Eiendom A/S og Union Eiendomsutvikling A/S sammen om en felles utsmykking på elvekanten. Næringslivet, representert ved Sparebanken Øst og Aass bryggerier, bidrar også økonomisk. Det er avsatt 2 mill. kroner til selve utsmykkingen.

38 Kunstnere og designere har presentert sine kvalifikasjoner for den faglige juryen. Følgende 5 er invitert til å utarbeide forslag til utsmykking:
Johansson, Peter og Westling, Barbro
LIVING LENSES
Larsen, Yngvar og Borchert, M.J.C.
Wiklund, Marit
Ingvaldsen, Arne

Kunstnergrupperingene vil bli invitert til en befaring på Papirbredden mandag 16. februar kl. 12.00. Der vil dere ha anledning til å treffe noen av dem.

Resultatet av konkurransen planlegges offentliggjort og stilt ut medio mai 2007.
Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om tid og sted.
Mer informasjon finnes på Drammen kommune sine internettsider under "aktuelt" i kolonnen til høyre på hovedsiden. Vi bistår gjerne med ytterligere informasjon.

Kontaktperson: Øystein Bull-Hansen Tlf. +47 32 04 60 52, Mobil +47 481 13 596, E- post: oystein.bull-hansen (at) drammen.kommune.no